• REGLER FÖR FISKE I HJÄRTANÄSSJÖN

• REGELN FÜR DIE FISCHEREI IN DER HJÄRTANÄSSJÖN

• FISHING REGULATIONS AT HJÄRTANÄSSJÖN

Klicka på bilden (pdf) /Auf das Bild klicken (pdf)  / Click on the picture (pdf)