Lite information om laxodlingen

       

 

Fiskevårdsområdesförening är positiv till att Laxodlingen i Långhult vill sätta ut fisk i sjön Immen. Då kan det bli möjligt att dra upp enkiloslaxar. Det är "Tjurken med flera sjöars fiskevårdsområdesförening" som har beslutat att utarrendera en del av sjön Immen till Långhults Lax AB. Tanken är att de ska sätta ut egen odlad öring och regnbåge i den del av Immen som kallas Hjärtanässjön genom försäljning av fiskekort.

Priset är ännu inte fastställt, men kan röra sig om några hundralappar. Hjärtanässjön nås via Vislandavägen vid Immövägen. Tanken är att sätta ut bryggor och grill vid sjön, men inget är ännu beslutat. Knut Lillebrunner och Lars Colsjö på Långhults laxodling är mycket förväntansfulla. – Vi tycker att det är ett viktigt initiativ för bygden och hoppas att det ska bli till stor glädje för både turister och alla som bor här.


Fiskevårdsområdesföreningen har tillsammans med laxodlingen, Ryssby Hotell samt Piggaboda och Målaskogs byaföreningar inlett ett projekt som kallas för Mickelsbygden med syfte att öka antalet besökare i området med inriktning på olika fiskeformer och metoder. De har sökt bidrag från Leader Linné för olika åtgärder och förbättringar.  Bra information om sjöarna och fisket i området finns på föreningens nya hemsida på www.tjurkensfiske.se  (källa: Ljungby Lokaltidning)