Hjärtanässjön

Hjärtanässjön är ett put and take vatten, med inplanterad ädelfisk regnbåge och öring, där finns även abborre och gädda.
Runt sjön finns ett antal flytbryggor, en är handikappanpassad, flera grillplatser, även ett vindskydd med grillplats. Flera toaletter finns, varav en för handikappade.

REGNBÅGSLAX

 ABORRE

GÄDDA

ÖRING